S:t Knuts Gille i Ystad

I Fred och Endräkt

S:t Knuts Gille i Ystad kan utan överdrift betecknas som en uråldrig sammanslutning. Gillet har existerat i mer än 825 år och detta utan avbrott, vilket gör Gillet, tillsammans med gillena i Lund och Malmö, till en av Europas äldsta borgeliga institutioner.

Genom århundradena har gillena ständigt anpassat sig till omvärlden och förändrat både innehåll och inriktning. Idag ska den som vill bli medlem kunna svara ja på att ”efter bästa förmåga lindra den oförskyllda olyckan samt medverka till enighet och ett bildat umgängesliv”. Det som är allra viktigast är att man vill medverka till att föra denna medeltida tradition vidare in i framtiden.

I Ystadgillet har vi tre återkommande aktiviteter;

Årshögtiden som firas i början av januari i Knutssalen i Gamla Rådhuset med efterföljande bal. Då tas nya medlemmar in i Gillet under högtidliga former med pompa och ståt. Vidare uppmärksammas de medlemmar som varit med i 50 respektive 25 år med Guld- respektive Silverduva.

Papegojskjutning där vi i augusti månad med tävling i bågskytte korar Fågelkung och Fågeldrottning under uppsluppna former ofta i form av picknick på någon närbelägen gård eller slott.

Gillesstämma i december då Gillet utser råd (styrelse) för kommande år och fjolårets räkenskaper läggs fram för beslut. Gillesstämman avslutas med en enkel måltid i restaurangen i Rådhusets källare. 

För mer information om S:t Knuts Gille i Ystad och om hur man blir medlem, kontakta Gillets Ålderman Carl-Peter Hellberg.

Kontaktuppgifter finner du här nedan.

Carl-Peter Hellberg

Kristianstadsvägen 18 B

271 33 Ystad

Tfn 072-192 21 32

epost: aldermannen@knutsgilletiystad.se

Välkommen till S:t Knuts Gille i Ystad